O filme

Matúš je 30-ročný hudobník, veľký talent, ktorý študoval hru na violončelo na prestížnej škole v Berlíne. Štúdium však nedokončil. Zo školy odišiel, keď jeho adoptívna mama ochorela. Dnes s bratom Dávidom, postihnutým achondropláziou, žijú na okraji spoločnosti, jeden pre druhého. Toto spojenie robí ich život o trochu krajším a jednoduchším.

Spolu hrávajú na veľkom kontrabase v uliciach Viedne, kam dochádzajú vlakom. Roztomilé a v niečom veľmi osobné predstavenie, kde Dávid ťahá slák a Matúš stláča struny, zabáva okoloidúcich. Aj Lenku, mladú ošetrovateľku v domove pre starých a opustených ľudí, s ktorou sa náhodne zoznámili vo vlaku. Matúša však zožiera túžba po niečom väčšom než je úloha pouličného hudobníka, túži sa stať rešpektovaným umelcom, získať obdiv a uznanie. Jednoducho nájsť svoj zmysel života, vystúpať až na vrchol. 

Vo svojom nenaplnenom živote bojuje so sebou samým. Naplnenie Matúšovej túžby po uznaní a sláve sa začne nejasno črtať, keď stretne starého priateľa zo školy, úspešného huslistu Alberta, ktorý ho uvedie do „veľkého“ sveta. Napriek tomu, že Matúš sa s Dávidom zúfalo potrebujú, a s Lenkou sa obaja zbližujú, ich cesty sa rozchádzajú. Zatiaľ čo sa Matúš zameria na seba a svoju kariéru, Lenka obráti Dávidov život naruby. Spriatelia sa a Dávid nachádza zmysel svojho života. Zamestná sa v domove pre seniorov ako kuchár a pomocník. Má schopnosť rozveseliť obyvateľov domova, čo robí šťastných ich aj Dávida. Našiel svoj zmysel života. Matúš pomaly konfrontuje svoj zdanlivo úspešný život v orchestri s obyčajným a jednoduchým životom Dávida.

Charakteristika autorov

Čo je zmyslom… cieľom… či krásou života? A kedy dospejeme do bodu, že nájdeme jeho zmysel? Pre každého znamená niečo iné. Pre niekoho peniaze a slávu, pre niekoho radosť z obyčajností. Čo znamená byť malým? Je túžba znamenať niečo viac vo veľkom svete vlastne malosťou?

Prostredníctvom Matúša, mladého hudobníka, ktorý život len objavuje, pozorujeme veľkosť túžby, ktorou nazerá na svet. Túži po pocite jedinečnosti, veľkosti, nenahraditeľnosti. Keď sme mladí, nahliadame na svet inak ako ľudia, ktorí životom prešli, je to prirodzený a nevyhnutný proces. Matúšov nevlastný brat Dávid, možno aj vďaka svojmu menšiemu vzrastu, pozoruje svet celkom zblízka. Narozdiel od Matúša nehľadí na vrcholy a vybájené méty, ale sleduje pomalé plynutie každodennosti, ktorá ho obklopuje. V zdanlivo malých nepodstatných veciach nachádza svoj zmysel.

Cez príbeh dvoch bratov, kde jeden žije obyčajný život a druhý túži po veľkosti a jedinečnosti odhaľujeme zmysel podstaty a hodnoty našich životov. Čo je hodnota človeka? Je to významné ocenenie a uznanlivý potlesk, alebo naša úprimná radosť z radosti druhého? Hodnota je relatívna, môže byť veľká, alebo sa len veľkou javiť. Spôsob ako vieme odhaliť či je skutočná, alebo ju len zdaním uvidí naše srdce. Každý však vidíme veci inak. Stáva sa, že veľkosť veľakrát automaticky pripisujeme očividne „veľkým“ veciam. Majestátny koncert, veľká televízna show, hviezdy, veľké umenie, celebrity. V dnešnom svete prechádzame spleťou “hodnôt“ a “úspechu“ človeka. Veľakrát po veľkosti bažíme a túžime byť veľkými. Spoločnosť je nastavená tak, že je potrebné súťažiť a pre slabých tu nie je miesto. Túžime sa vzájomne predčiť, predbehnúť, byť prví. A napokon samých seba vyniesť na piedestál. Kedy však skutočne objavíme samých seba? Je to iba vtedy, keď nás v tom utvrdia druhí? Čo je vlastne skutočnou veľkosťou človeka?

Témou nášho filmu, je cesta prijatia samého seba – cesta, ktorá je zložitá a bolestivá. Plastic Symphony je o hľadaní vlastného miesta na svete a o ocenení toho dobrého a krásneho, čo je okolo nás. Príbeh by sme chceli vypovedať s ľahkosťou a nadhľadom. Veríme, že aj vážna a zložitá téma môže byť prezentovaná s ľahkosťou a humorom.

Hovorí sa, že hudba je najkrajším umením, proces ako vzniká, býva veľakrát tajomstvom. Útrapy ale aj naplnenie, ponor do mysle umelca je predmetom príbehu. Pri písaní scenára sme v záujme znázornenia čo najautentickejšieho a najpravdivejšieho prostredia, vychádzali zo skúseností skladateľa. Aleš Březina, hudobný skladateľ, je súčasťou procesu vzniku scenára – je tvorcom Matúšovej skladby, ktorej zrod sa nesie celým príbehom.

Juraj Lehotský

Réžia

Sledovanie životnej cesty muža v rozlete. Tridsaťročný človek a jeho budúcnosť, ktorú má vo vlastných rukách. Entita na štarte reálneho života, plná ideálov, fyzickej energie, motivácie, talentu a viery vo vlastné schopnosti, avšak bez empírie, pevných sociálnych vzťahov a jasného cieľa.

Hudba, hudobný prejav je nespochybniteľný spoločenský fenomén. Súzvuk alebo harmónia, spúšťač ľudských emócii sa vo filmovom snímku stáva mimoriadnym nástrojom k rozprávaniu príbehu. Súrodenecký vzťah, previazanosť dvoch mužov od útleho detstva a navždy. Ich rozpory, rozdielnosť, možno až súboj a predsa neopísateľné zvláštne puto.

Tri roviny s rozsiahlym potenciálom pre audiovizuálnu formu príbehu. Práve režisér Juraj Lehotský je autorom, ktorý tieto roviny dokáže plne využiť, a tak vytvoriť výnimočné filmové dielo. Jeho silnou stránkou je citlivé zobrazenie emocionálneho sveta filmových postáv, ktoré ale v sebe majú niečo, čo je v každom z nás. To sú argumenty potvrdzujúce presvedčenie, že vznikne divácky atraktívny a kultúrne vysoko hodnotný film.

Film pracuje s hudbou ako súčasťou emocionálneho života hlavného hrdinu. Veríme, že aj vážna a zložitá téma môže byť prezentovaná s humorom a v spojení s vážnou hudbou divákovi priniesť silný zážitok.

Dej sa odohráva v Bratislave a vo Viedni, rozpráva univerzálny príbeh túžby a poznania a netradične pracuje s klasickou hudbou. Všetky tieto atribúty predstavujú veľký koprodukčný a distribučný potenciál, ktorý chceme využiť.

Z producentského hľadiska ide o náročný film, ktorý v sebe má potenciál úspechu nie len na artovej scéne, ale humorom a nadhľadom, ktorými bude téma spracovaná, môže zaujať aj diváka multiplexu. A univerzálnosť témy ponúka nádej uplatnenia aj v medzinárodnej distribúcii, rovnako ako Lehotského predošlé filmy, ktoré sa umiestnili a boli ocenené v programoch špičkových a najvýznamnejších i regionálnych svetových festivalov (MFF Cannes, MFF Toronto, MFF Karlove Vary, MFF Káhira).

Miša Jelenek

Producentka